«Projecte Sanitari: patologia ambiental per a professionals de la salut pública».

«Projecte Sanitari: patologia ambiental per a professionals de la salut pública».

Adjuntem el certificat de l’acord aprovat a Badia del Vallés demanant que el Departament de Salut enceti el «Projecte Sanitari: patologia ambiental per a professionals de la salut pública».
Adjuntem un breu manifest del projecte on consten les entitats que col·laborem.

BADIA DEL VALLÉS, CERTIFICAT DE L’ACORD(13) (1) (1)

PATROCINADORES - COLABORADORES - INSTITUCIONES